Duna-Tisza közi vitairatunk

Letölthető formátum:

LETÖLTÉS

Országos választási programunk

Ide kattintva olvashatja el őket!

http://mszp.hu/cimke/program

Facebook

Galéria

Aktuális

Király József napirend előtti felszólalása 2017.06.22.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Közgyűlés!

Először is engedjék meg, hogy a tegnapi jégverésről szóljak néhány szót. Eszembe jutott japán mesterem intelme, mégpedig az, hogy mi emberek is a természet részei vagyunk és minden pillanatban tiszteletben kell azt tartani. A természet beszél hozzánk, és ha megértjük, nem próbáljuk legyőzni, akkor békében élhetünk együtt. Talán a tegnapi nap is egy figyelmeztetés volt számunkra, hogy a klímaváltozással kapcsolatban van még közös tennivalója a világnak. Környezettudatosabban kell élnünk és komolyan kell venni minden, a természetből jövő figyelmeztetést. Sajnos tegnap Kecskeméten ennek sokan tanúi, károsultjai is lettünk. Kérem Polgármester asszonyt, hogy vizsgáljuk meg, milyen lehetőségei vannak a városnak a kecskeméti károk enyhítésére.

Visszatérve eredeti napirend előtti témámra, amely nem másról szól, mint arról, hogy ez ellenzék három pártja - az MSZP, LMP és DK - egy olyan kezdeményezést indított el, mely arról szól, hogy döntéseink előtt kérdezzük meg a kecskeméti polgárokat, mit is gondolnak a közgyűlésen szereplő, különböző témákról. Erre a találkozóra a közgyűlés minden frakcióvezetője kapott meghívót. A meghívó szervezeteken kívül a Jobbik is képviseltette magát ezen a fórumon, viszont sajnáljuk, hogy a jelenlegi városvezetés, a Fidesz-KDNP képviseletében senki nem jelent meg, vagyis nem tartottak fontosnak egy ilyen párbeszédet a város lakosaival.

És hogy miért is hívtuk életre ezt a „Hírös utcafórumot”? Először is azért, hogy a kecskeméti embereknek lehetőséget teremtsünk arra, hogy még a testületi döntések előtt, az őket érintő témákról elmondhassák véleményüket, másodszor pedig javítani szeretnénk azon a politikai kultúrán, amely sajnálatos módon teljesen megosztja az ország lakosait. Úgy tartjuk, hogy a vélemények szabad ütköztetése, álláspontunk indoklása választóink között minden demokratikus párt képviselőjének érdeke. Szándékunkat többek között az utóbbi idők néhány példája is igazolja, mely nem másról szól, mint arról, hogy különböző döntéseink helyességéről előzetesen nem győződtünk meg, nem kérdeztük meg az érintett polgárok véleményét. Ilyen volt legutóbb a Vacsi-köz végén, a Mária-hegyen élő gazdálkodók számára hátrányos súlykorlátozás bevezetése, vagy a Gyenes térre tervezett futópálya ügye is. Ugyancsak érdekes kérdések vetődtek fel a Bocskai utca teljes lezárásával kapcsolatban, vagy az egyes városrészekben megjelenő beruházások kapcsán kollégium, munkásszállás vagy bolt tervezett építéseiről is. Folyamatosan téma a városban lévő szórakozási lehetőségek bővítése, a békés egymás mellett élés szellemében.

Tehát van mit tennünk kedves Képviselőtársaim, ezért is hívtuk életre a Hírös utcafórumot, ahol ezentúl rendszeresen a közgyűlések előtt megismerhetjük választóink véleményét, akaratát. Legközelebb a szeptemberi közgyűlés előtt tervezzük megtartani fórumunkat, melyre minden, a közgyűlésben helyet kapó párt képviselőit várjuk.

Köszönöm a szót.

Igazságot kell szolgáltatni a magyar mezőgazdaságban

Kedden reggel a kecskeméti piacon tartott sajtótájékoztatót Gőgös Zoltán, az MSZP agrárszakembere, illetve Király József Bács-Kiskun megyei elnök a vidékfejlesztési programok során felmerült gyanús esetekről.

Teljesen át kell szabni a magyar vidék és agrárium támogatási rendszerét, az új alapok megteremtésével együtt pedig igazságot kell szolgáltatni – mondta el bevezetőjében Király József.

Majd azt is hozzátette, hogy az MSZP vidékfejlesztési programtervezete többek között azokra a kérdésekre, problémákra ad választ, amelyek 2010 óta sújtják a vidéket. Ezek a pontok összhangban vannak az Európai Unióban – Szanyi Tibor kezdeményezésére – elindult okos falvak (Smart Villages) programmal. Ilyen elemek például a kis településekről való elvándorlás megállítása, a helyben megteremtett munkalehetőségek, amelyek kiszámítható megélhetést biztosítanak hosszú távon. Továbbá nem elhanyagolandó az internet minél szélesebb kiterjesztése, hogy mindenki csatlakozni tudjon az információs társadalomhoz. Végezetül, de nem utolsó sorban kitért a Duna-Tisza közi különálló programra, amelyet a Bács megyei szocialisták dolgoztak ki, és amelynek fő célja egy öntözőcsatorna kiépítése, amely megoldaná a vízgazdálkodási problémákat.

Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy igazságot kell tenni sok területen Magyarországon, így a mezőgazdaságban is, hiszen milliárdok, jelentős földterületek tűnnek el kézen-közön. Példaként említette a korábbi fideszes fülöpházi polgármestert, Balogh Józsefet is – ismertebb nevén a vak komondoros -, aki több projektre is lehívta a vidékfejlesztési uniós pénzeket, és láthatóan ezek mára befuccsoltak, vagy el sem kezdődtek.

A kecskeméti piacon tett látogatásával kapcsolatban elmondta, hogy sok valódi őstermelővel beszélgetett, és a legnagyobb probléma továbbra is a bonyolult és drága rendszer, amelybe belekényszerítették őket. Véleménye szerint az osztrák modellt kellene hazánkban megvalósítani, amely sokkal igazságosabb teherviselést jelentene.

Király József kongresszusi beszéde

Tisztelt Kongresszus! Kedves Elvtársak!
Kedves Barátaim!

Majd 30 éve már, hogy rendszert váltottunk. Abban az időben az ország tele volt várakozással, reménnyel. Hittünk abban, hogy a határainkról elbontott kerítés nemcsak kifelé engedi az országból az embereket, jelesül a kelet németeket, hanem ezen keresztül Európa utat tör magának. Így már semmi nem akadályozhatott volna meg minket abban, hogy egy békés, demokratikus és korszerű világhoz tartozzunk immár véglegesen.

Ezzel szemben ma egy olyan Magyarországon élünk, ahol a kormányzó és uralkodó Fidesz egy új típusú feudalizmusba kíván kényszeríteni minket. Az országot hadszíntérré változtatták és nem csak a pénzünket veszi el, hanem a reményt is arra, hogy van más jövő, mint amit nekünk szánnak.

Ez a „komp-ország”, ahogy Ady korábban írta, azt hittük 2004-ben, az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor véglegesen révbe ér. Most azonban azzal szembesülünk, hogy el akarják vágni azokat a köteleket, melyekkel kikötöttünk és új part felé akarják kormányozni országunkat.

Az uralmon lévők döntöttek. Nekik a modern, szolidáris Európa nem kell! Nem kell a tudás, a fiatal munkás, informatikus, mérnök, tudós, a modern iskola, nem kell a gyerek, csak szlogenekben, és nem kell a beteg, az elesett, a szegény, a fogyatékos sem. Nekik csak két dolog kell: a hatalom, és a száját befogó ember, aki nekik termel. Először még elhitették velünk azt, arra kell a fülkeforradalom, hogy megteremtsenek egy modern Magyarországot.

Mára kiderült, csak lopni akarnak és korlátlan hatalmat, ahol nem ellenőrzik és nem ellenőrizhetik a hatalom gyakorlóit, ahol barát, haver, család, ügyész, bíró, rendőr egybe mosódik. Nem kell senki, aki gondolkodik, aki lát, aki megszólal, másként vélekedik. Nem kell nekik az ellenzék és mi szocialisták sem, mert zavarunk és arról beszélünk, hogy megbuktatjuk őket.
Nekünk viszont nem kell a fidesz-féle hatalom és azok sem, akik szolgamód kiszolgálják őket. Nem kellenek azok sem, akik az ő pénzükön médiát működtetnek, azok sem kellenek, akik egyéni sikereikért képesek a közösséget áruba bocsájtani, és azok sem, akik nem képesek a pártunkat, és annak céljait felvállalni.

Nekünk viszont elfogadhatatlan a szegénység, a munkás kiszolgáltatottság, az érvényben lévő embert nyúzó munkatörvénykönyv, a megszámlálhatatlan titkosszolgálat, az idegen utálat, gyűlölet kampány.

Azonban kellenek a fiatalok és az idősek, kell az emberség, kell a szeretet, kell a tudás és kellenek az okos emberek. Sikeres, igazságos, békés Magyarországot akarunk, ahol a munkásnak van becsülete, mindenkinek véleménye lehet, ahol a parancsuralmi rendszer helyett vita és véleményütköztetés, demokrácia van. Azaz 27 év után újra rendszert kell váltani!
Nem könnyű helyzetből indulunk, de nem reménytelenül. Botka László meghozta a reményt, de ehhez a pártnak is fel kell zárkóznia. Újra vissza kell adnunk az embereknek a hitet abban, hogy van esély a változásra. Óriási a felelősségünk mind hazánkkal, mind pártunkkal szemben. Most nincs más feladatunk, csak annyi, hogy egységben a miniszterelnök-jelölt mellé beállni, és a maximális teljesítményt nyújtani abban a várhatóan mocskos kampányban, amely elé nézünk a következő időszakban.

Hajrá Botka László!
Hajrá Magyar Szocialista Párt!
Hajrá Magyarország!
Hajrá Európa!

Fogadóóra Heringes Anitával

2017. június 1-én (csütörtökön) 16.00 órától - 17.00 óráig Heringes Anita szocialista országgyűlési képviselő tart fogadóórát
az MSZP Irodán (Kecskemét, Katona József tér 18. fszt.).

A fogadóórára bejelentkezni 2017. május 30-ig lehetséges e-mailen, vagy a 76/504-141-es telefonszámon.

Igény esetén - az országgyűlési képviselő fogadóórájával egyidejűleg -, kecskeméti önkormányzati képviselőink is rendelkezésre állnak.

Király József napirend előtti felszólalása 2017.05.25.

Kecskemét Megyei Jogú Város 2017.05.25-ei közgyülésén napirend előtt:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Közgyűlés!

Mély megrendüléssel töltött el Farkas Gábor halálának híre. Egy igaz európai magyar, magyar európai távozott el közülünk.

Városunk nemes népművelője1943. június 21-én született Kecskeméten. A Katona József Gimnáziumban érettségizett. Nagyon fiatalon népművelőként kezdett dolgozni, amelynek sikerei és viszontagságai egyaránt voltak. Főszervezője volt Bács-Kiskun megye első nemzetközi fesztiváljának: az immár legendás Duna-menti Folklór Fesztiválnak. E rendszeres találkozó sorozat résztvevői Németországtól a Duna-deltáig húzódó sávban élő, korábban történelmileg is érintkezésben volt népek kölcsönös megértését és tiszteletben tartását gyakorolták a kulturális javak cseréje révén már az európai rendszerváltás előtti évtizedekben is. E szervező-munka érdekében abbahagyta egyetemi tanulmányait az ELTE magyar-népművelési szakán, és később a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát.

1990-ben kigondolója volt az Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozónak, amelynek rövid időn belül sok szövetségest szerzett. Az így megalakult Európa Jövője Egyesületnek 1990-től ügyvezető elnöke, 1996-tól pedig elnöke volt, több cikluson át élvezve a hazai és külföldi közösségek bizalmát. Az 1991 nyarától két évente megvalósított gyermektalálkozók nagyon rövid idő alatt rendkívül jó hírnevet szereztek Kecskemétnek, Bács-Kiskun megyének, és hozzájárultak Magyarország jó hírének terjesztéséhez.

Kecskeméten szinte a kezdetektől több száz család csatlakozott a rendezvény-mozgalomhoz, és lassan fogalommá vált „a” CSIPERÓ. A sikeres gyermektalálkozók és kapcsolódó tematikus, szakmai rendezvényeik lebonyolításával olyan új típusú közművelődési-kulturális szerveződési formát vezetett be és honosított meg a közgondolkodásban, amely nemcsak Magyarországon, de európai mércével mérve is egyedülálló. Ez az egyedülállóság vonatkozik magára a folyamatos, összkulturális gyermektalálkozó-sorozatra éppúgy, mint az egyesület számos hazai és nemzetközi kezdeményezésére. Például: „László napi disputa” az ENSZ kulturális világ jelentéséről, „Régiók fiataljai a jövő Európájáért” nemzetközi ifjúsági szeminárium sorozat, Gyermekrendezvények Nemzetközi Szövetségének megszervezése és Titkárságának ellátása, és még sorolhatnám.

Ezt visszaigazolják az egyesületet ért elismerések: 1993-ban az állami ifjúsági díjnak megfelelő Szacsvay Imre díjjal, 1997-ben Az Év Non-profit szervezete díjjal ismerték el a Farkas Gábor vezette széles körű tevékenységet. 2006. szeptember 13-án pedig Brüsszelben átvehették első magyar civil szervezeteként az Európai Civil Díjat.

A Farkas Gábor által kigondolt, elveiben következetesen végigvitt, és a kecskeméti polgárok százaival mozgatott gyermek és immár ifjúsági találkozók széleskörű és pozitív nemzetközi visszhangot váltottak ki az elmúlt évtizedek során. Korán felismerte, hogy hazánkat, ezt a komp-országot, véglegesen csak úgy lehet Európához kötni, ha a gyermekek, fiatalok megismerik és elfogadják egymás kultúráját. Vallotta, hogy a magyar nemzet újraegyesítésének egyetlenegy lehetősége az egységes, békében élő Európa megteremtése.

Az egyesület tevékenységében kezdetektől különleges szerepet kapott a határokon túli - romániai, kárpátaljai, szlovákiai, szerbiai és a nyugati szórványban élő - magyarokkal való kulturális és szociális kapcsolat, együttműködés, segélyezés. Ennek volt példája többek között az árvíz sújtotta székelyföldi Kobátfalva óvodájának helyreállítása. 1993-tól két évente megrendezésre kerül a „CSILLAGSZEMŰ” tábor, a határon túli magyar óvónők szakmai képzése érdekében, amelyet Farkas Gábor fiatalon elhunyt felesége, Baksa Andrea kezdett el, de szép örökségként ma is kötelező feladata az egyesülethez kapcsolódó szakmai erőknek.

Farkas Gábor kezdeményező és megvalósító tevékenységének kiemelkedő példája a 2006-ban, a Bartók évforduló tiszteletére megszervezett Kodály-Bartók Ifjúsági Világzenekar. 20 ország 80 fiatal tehetsége a világhírű Vásáry Tamás vezetésével aratott hatalmas közönség és szakmai sikert kecskeméti, galántai és budapesti koncertjén, majd Brüsszel Főterén. Önzetlenségére mi sem jellemzőbb, mint hogy e rendhagyó nemzetközi projekt lebonyolításába és működtetésébe bevonta a szintén jelentős zenei hagyományokkal bíró nagy magyar város, Debrecen vezetését és szellemi erőit.

Farkas Gábor a magyarországi civil társadalom országosan elismert alakja volt. 1994-ben létrehozta az országosan modell értékűnek számított Civil Szervezetek Házát. 1998-tól 2002-ig a Miniszterelnöki Hivatal Civilkapcsolatok Főosztályának szakértőjeként segítette koncepciók kidolgozását, részt vett a non-profit menedzsment egyetemi oktatásának tantárgyi kidolgozásában. Önkormányzati felkérésre „örömmunkában” elnöke volt a Leskowszky Hangszergyűjtemény Közalapítvány kuratóriumának.

2004-től 2009-ig alelnöke volt a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiumának, 2007-ben felkérték az akkor 55 éves belga neerpelti Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál tiszteletbeli védnökének.

Farkas Gábor kezdeményezésére került sor az immár minden tekintetben elmélyült Kecskemét-Galánta, Kecskemét-Marosvásárhely és Kecskemét-Beregszász partneri település-kapcsolódásra, valamint Rodostó testvérvárossá válásában.

Az ő és egyesületi társainak személyes, szakmai és közösségi kapcsolati tőkéjének latba vetésével sikerült elérni azt is, hogy Bécs után Kecskeméten telepedjen le s verjen gyökeret a Dán Kulturális Intézet.

Tevékenységéért megkapta 1995-ben a Kecskemét Közművelődéséért, 1996-ban pedig a Bács-Kiskun Megyei Ifjúságáért Díjat. 2002-ben munkásságáért Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tiszti fokozatával tüntette ki. 2007-ben a kecskeméti lakosság szavazataival az „Év embere” díjat kapta, 2007-ben Kecskemét Díszpolgárává választották, 2013-ban Európai Polgári Díjat és Lehel László díjat kapott, ez év januárjában pedig a Magyar Kultúra Lovagja díjat vette át.

Az örökké szervező, talpaló, a hazai és kárpát-medencei kultúraközvetítés egyik élő és céljait föladni sosem akaró személyiség számára a legnagyobb elismerés a Csiperó Fesztiválon résztvevő gyermekek öröme volt.

Kedves Gábor! Mindannyiunknak hiányozni fogsz, nyugodj békében!