Duna-Tisza közi vitairatunk

Letölthető formátum:

LETÖLTÉS

Országos választási programunk

Ide kattintva olvashatja el őket!

http://mszp.hu/cimke/program

Facebook

Galéria

Összeállt az új kecskeméti képviselőtestület

Négy alpolgármester lesz Kecskeméten

Érdekes módon Kohajda László még az alpolgármesterek megválasztása előtt azt a kérdést szegezte Zombor Gáborhoz, hogy ugyan adjon már magyarázatot, hogy miért lesz négy alpolgármester és miért éppen ők lesznek?

Zombor Gábor miközben elmondta, hogy attól függetlenül, hogy a törvény nem kötelezi magyarázkodásra nagyon szívesen elmondja, hogy mit miért:

Az elmondása szerint azért lesz négy alpolgármestere Kecskemétnek, mert itt sokkal több feladat lesz mint más hasonló méretű városban – ezzel a „Szegeden, miért csak egyet jelöl a Fidesz?” – című kérdést meg is válaszolta, majd rátért a személyekre.

Szemereyné Pataki Klaudia lesz a „polgármester-helyettes” – és mint Zombor elmondta, ugyan eddig egyetlen egyszer sem hiányzott az ülésekről, azért ezt fontosnak tartotta megemlíteni. Szemereyné továbbra is a városba érkező nagyberuházásokban játszik koordinációs szerepet.

Miután a két alpolgármester automatikus, a másik alpolgármester Mák Kornél lesz, aki amellett, hogy a helyi KDNP elnöke, Sárközy Pistabácsi szerepét tölti be a jövőben, vagyis az oktatás, a kultúra és az egyházi és bizonyos civil ügyek terén.

Katonáné Szabó Gabriella egy olyan területet kap meg, ami Zombor szerint az elmúlt időszakban nem kapott megfelelő szerepet, ez pedig a fiatalság és családügy – (személye alapján most már nehéz lesz az LMP-nek azzal vádolnia a városházát, hogy a város fiatal ellenes, mert lám még alpolgármesteri funkcióba is bekerült ez a téma – szerk.)

A város igazi gazdája pedig a nagy hírű Nagy-Pál Sándor (mától) alpolgármester lesz, aki a rendkívül sokrétű működtetési és infrastrukturális beruházásokkal bonyolított városüzemeltetésért lesz felelős. Sipos László utódja eddig is a városházán látott el efféle feladatokat, tehát számára ez a pozíció a korábbi tevékenységének egy pozitív, ám lineáris következménye.

A korábbi legenda, miszerint a Fidesz helyi elnöke Vörösmarty Attila is alpolgármester lesz, ezzel megcáfolásra került, hiszen amint azt a Hírösindex-nek elmondta a sokat emlegetett megye és város közötti koordinációért fog felelni tanácsnoki tisztségben, amit az is megerősített, hogy az alakuló ülésen Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke személyesen jelent meg! (Az utóbbi években „kiegyenesedni akaró” viszonynak éppen itt az ideje, a sok évtizedes fúrás-faragás után - szerk..)

Továbbiakban a városháza jelenti:

A bizottságok és megválasztott tagjaik a következők:

Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottság, elnöke dr. Brúszel László, társelnöke dr. Stachó-Pekáry István, képviselő tagja Kriskó Dávid, külső tagjai dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva és dr. Salacz László.

Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság (feladat- és hatáskörébe tartoznak a sporttal kapcsolatos ügyek is), elnöke dr. Szeberényi Gyula Tamás, társelnöke Falusi Norbert, képviselő tagjai Bogasov István és Vörösmarty Attila, külső tagjai:Lossó Aida, dr. Szabó József és Szenes Márton.

Oktatási és Kulturális Bizottság (feladat- és hatáskörébe tartoznak a nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalmi- és egyházügyek is), elnöke Leviczky Cirill, társelnöke Pászti András, képviselő tagjai Lévai Jánosné és Marczi Albert, külső tagjai Petőfi Sándor, dr. Sárközy István, Ihászi Dániel.

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (feladat- és hatáskörébe tartoznak a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokkal kapcsolatos ügyek is), elnöke Trungel Ilona, társelnöke Engert Jakabné, képviselő tagjai Dobos József és Kósa József, külső tagjai: Kalló Julianna, Nagy László és Rigóné Kiss Éva.

Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság (feladat- és hatáskörébe tartoznak a mezőgazdasági ügyek is), elnöke Szalay Gábor, társelnöke Király József, képviselő tagjai Kohajda László és Sipos László, külső tagjai Tóthalmi Ferenc, dr. Iványosi Szabó András, Falu György.

Változtak a hatáskörök is. A szociális támogatások odaítélése például a jövőben nem a bizottság, hanem a polgármester hatásköre lesz, így gyorsabban lehet dönteni az egyes ügyekben. Ugyanakkor a közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök között szerepel az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések egy része.

(hirosindex.hu)