Duna-Tisza közi vitairatunk

Letölthető formátum:

LETÖLTÉS

Facebook

Galéria

14. vk. Alsó – és Felsőcsalános / Szarkás / Kadafalva / Úrihegy – Szénási Tibor

Szénási Tibor vagyok , 1953 , február 1- én Kiskunfélegyházán születtem. Testnevelési Főiskolát végeztem.
Nős vagyok , egy gyermekem van .
Az életem során a közügyek iránti elkötelezettségem mindig jelen volt.
20 éve élek a Felsőcsalánosban , külterületen , ahol a vízi közmű fejlesztéshez megszerveztem és a lakosági önerő bevonásával az első ütemben megvalósítottuk a vezetékes ivóvíz ellátást.

Képviselőként egy harmonikusan fejlődő , demokratikusan önigazgató várost szeretnék építeni választóimmal együtt.
A peremkerületekben , a külterületen élők valós problémáit szeretném megoldani , az ő érdekeiket képviselni a korábbinál hatékonyabban.

Különösen fontos és sürgős:
• a közlekedési problémák felszámolása úgymint a külterületi utak stabilizálása , a helyi közlekedés fejlesztése, a beígért de meg sem kezdett szilárd burkolatú utak megépítése
• a gyűjtő utakon a közvilágítása kiépítése akár napelemes energia ellátással
• a külterületi buszmegállókban , buszfordulókban kerékpár tárolók létesítése a távolabbról érkezők kerékpárjainak biztonságos tárolása céljából
• a közbiztonság erősítése a város és a helyi közösség összefogásával
• a külterületen élő idősek szociális gondozása , a gyógyszer ,a napi bevásárlás megszervezése a karitativ szervezetekkel együttműködve.
• A sűrűn lakott külterületi részeken csatorna hálózat megépítése
A hatékony képviselet érdekében a részönkormányzat működését a területi – az adott terület lakói által megbízott – képviselőkkel szorosan együttműködve szeretném erősíteni , a választóimmal
rendszeres kapcsolatot tartani. A részönkormányzat munkájába valamennyi képviselő jelöltként induló , de mandátumot nem nyert jelölt társamra számítok.

Szakmai tudásomat a sport területén szeretném használni . Fontos , hogy az új testületben önálló sportbizottság alakuljon . A bizottságba a sport terültén képviseleti joggal rendelkező civil szervezeteket be kell vonni a döntés előkészítés és ellenőrzés hatékonyabbá tételére.
El kell készíteni a város sportfejlesztési koncepcióját.
Javítani kell a közpénzek felhasználásának hatékonyságán.

Szívügyem , hogy a testvérvárosi kapcsolatok szakmai tapasztalatok szerzését szolgálják , a civil szervezetek egymás közötti kapcsolatát támogatnia kell a város vezetésének infrastruktúrával , anyagi eszközökkel .
A rüsselsheimi kapcsolatot – melyet az előző városvezetés méltánytalanul kivéreztetett - újra élővé kell tenni.