Duna-Tisza közi vitairatunk

Letölthető formátum:

LETÖLTÉS

Facebook

Galéria

12. vk. Kisfái, Szeleifalu – Dr. Labuda Zsolt

Tisztelt Választópolgár!

1999-ben végeztem az Állatorvos – tudományi Egyetemen, azóta Kecskeméten magán állatorvosként dolgozom, egy állatpatikát és rendelőt üzemeltetve segítem az itt élőket.
Négy gyermekem van, Törökfáiban élek immár 9 esztendeje.
Hivatásomból és életfilozófiámból adódóan is első és legfontosabb feladatomnak a vidék fejlesztését még helyesebb kifejezéssel élve helyreállítását tartanám, természetesen az emberek minél jobb életkörülményeinek és közbiztonságának lehetőségek szerint javítása mellett.
Emellett ha a kedves választópolgárok megtisztelnek bizalmukkal, kiemelten fontosnak tartanám Kecskemét város közjogi helyzetének rendbetételét, úgy önkormányzati, mint sportéleti, közéleti, kulturális és számtalan egyéb, az embereket közvetlenül érintő szinten. Az elmúlt évek gyakorlatától szeretnék elrugaszkodni, olyan értelemben, hogy „Panem et circenses” (Kenyeret és cirkuszt a népnek) részből nem csak a cirkuszt, hanem a kenyeret, az emberek megélhetésének lehetőségét is szeretném biztosítani.

Tisztelt Választópolgár!

Főbb vállalásaim a következő öt évre, a következők.

A korábbi, négy évvel ezelőtti terveimnek megfelelően továbbra is szeretném a külterületi utak mentén (értsd: Helvéciai út, Halasi út, Matkóra vezető út stb.) és a belterületi frekventált utaknál kiemelten a Kiskőrösi út. a volt Bajnok utca a párhuzamos kerékpáros közlekedés lehetőségének biztosítását.

A Szelei faluban orvosi rendelő létesítése.

A Szelei faluban közösségi ház létesítése (kiemelten olyan hely kialakítására gondolok, ahol pl.: nyugdíjas összejövetelek tarthatóak, tekintettel a városrész lakosságának korösszetételére.) Mert a játszótér nem minden.

A Kisfáiba vezető ún. Szeméttelepi út tényleges felújítása és rendbetétele. A toldozás, foldozás tartósan nem megoldás. Az Csak a bennfentes vállalkozások előnyére válik.

A Kecskemét – Ballószög városrész fejlesztése: utak rendbetétele, időtálló technológiával. Ezen területen kiemelten fontosnak tartom a közbiztonság javítását, leginkább is a polgárőrség visszaállításával.

A közterületeken a gyomirtás tartós, folyamatos megoldása a helyi lakosok bevonásával megfelelő bérezése ellenében. Mert mint látjuk, a közmunka program erre a feladatra nem megoldás. Így legalább a területen élő munkát kereső polgároknak is tudnánk munkát biztosítani.

Könnyítjük a kisgyermekes családok megélhetését, ingyenessé tesszük a bölcsődei, óvodai ellátást a városban. Tiszta, átlátható közéletet és városi gazdálkodást vezetünk be. Megszüntetjük a felelőtlen vállalati gazdálkodást, a fiktív számlázásokat, a sok tízmilliós szakértői, tanácsadói megbízásokat, szigorúan ellenőrizzük a közpénzek felhasználását. Több találkozási helyet létesítünk az idős embereknek, a fiataloknak pedig kulturált közösségi tereket, klubokat, sportolási- és szórakozóhelyeket.